ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពណាស់! លោក ណេកុ ហុីរ៉ូសុី (クニアキ・タキザキ) ជនជាតិជប៉ុន តំណាងអោយ កម្ពុជា ក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុងផ្នែកបុរស ដល់គោលដៅក្នុងលេខរៀងទី ១៣៩ នៃកីឡាអូឡាំពិក

02 កញ្ញា 2018 ម៉ោង 10:14

 

 

យើងខ្ញុំដែលជាជនជាតិខ្មែរសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ដល់ទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់យើងខ្ញុំ ទោះបីជាមិនមែនជាលេខ១មែន ប៉ុន្តែលោករត់រហូតទៅដល់គោលដៅ ដោយភាពសប្បាយនិងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាសញ្ជាតិខ្មែរលើឆាកអន្តរជាតិ។ អរគុណលោកដែលធ្វើអោយកម្ពុជាមានភាពល្បីល្បាញ អោយជាតិសាសន៍ដ៏ទៃស្គាល់ខ្មែរកាន់តែច្រើន។

លោក ណេកុ ហុីរ៉ូសុី (クニアキ・タキザキ) ជនជាតិជប៉ុន តំណាងអោយ កម្ពុជា ក្នុងការរត់ម៉ារ៉ាតុងផ្នែកបុរស ដល់គោលដៅក្នុងលេខរៀងទី ១៣៩ នៃកីឡាអូឡាំពិក។
សូមអរគុណលោកជាខ្លាំង ដែលខិតខំបង្ហាញពិភពលោកអោយស្គាល់កម្ពុជា។
「どうも有り難うございました。」Thank You!

ប្រភពពី https://kunleus.com/?p=8263

មតិយោបល