ត្រីបាទ្បែនមួយក្បាលបានងាប់នៅមាត់សមុទ្រធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ធនៅទីនោះផ្អើលមើលគ្រប់គ្នា

14 Sept 2018 14:46

ក្រៅប្រទេស៖ មានត្រីបាទ្បែនមួយក្បាលបានងាប់នៅមាត់សមុទ្រធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ធនៅទីនោះផ្អើលមើលគ្រប់គ្នា។ ដោយសារតែត្រីមួយក្បាលនោះធំពេក អាជ្ងាធរក៏សំរេចចិត្តជិកដីកប់នៅនឹងមាត់សមុទ្រនោះតែម្តងទៅ។​ សូមទស្សនាវិដេអូទាំងអស់គ្នា។

 

មតិយោបល