ឃើញគេស្រី ចង់មើលងាយ មានអីទ្រមខ្លួន(មានវីដេអូ)

10 Sept 2018 09:10

ចម្លែកអារម្មណ៍ទៀតហើយ សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តមួយនេះ ដែលវាអាចនិយាយបានថាល្អផ្តាច់គេប្រចាំឆ្នាំ បើនិយាយសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តប្រភេទបែបនេះនេាះ បើមិនបានទស្សនានេាះទេ ប្រាកដជាគួរអោយសោកស្តាយជាក់ជាមិនខានទេ។ ប៉ុន្តែក៏មិនសោកស្តាយអ្វីខ្លាំងដែរដោយសារយើងនឹងលើកមកនូវវីដេអូចំណុចសំខាន់របស់សាច់រឿងមកជូនលោកអ្នកគាំទ្រ។

ភាគច្រើនបុរសៗ តែងតែគិតថា ស្រីៗមិនខ្លាំងនេាះទេ ឥឡូវនេះមកទស្សនារឿងនេះ ធានាថាលែងគិតបែបនេះហើយ។

ប្រភព៖ http://amapapa.me/amapost/79388

មតិយោបល