ភ្នាក់ងារ ៖ នៅថ្ងៃទី07/04/20 នេះ អាជ្ញាធរថៃ នឹងដាក់កំហិតមិនឲ្យពលករចេញចូលតាមច្រកជាប់ព្រំដែនថៃទាំងស្រុង

-ចាប់ពីថ្ងៃទី7/04/20 នេះទៅ ខាងភាគីថៃមិនអនុញ្ញាតអោយពលករខ្មែរចេញមកកម្ពុជាទៀតទេ ដោយដាក់តំបន់ និងកំណាត់ផ្លូវមួយចំនួនជាប់ព្រំដែនខ្មែរថៃ ស្ថិតក្នុងសភាពអាសន្ន ដោយហាមពលរដ្ឋមានបម្លាស់ទេ។

-ចំពោះឡានដឹកទំនិញ នៅបន្តអោយឆ្លងកាត់ តែអនុញ្ញាតអោយមាន តៃកង់ឡាន និងព្រូឡាន 1នាក់គត់ ក្នុងឡាន1គ្រឿង ជិះឆ្លងកាត់។

-សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ គេនឹងផ្តល់មកភាគីកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃស្អែក។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *